Визнання та виконання арбітражних рішень та рішень іноземних судів в Україні

Визнання та виконання арбітражних рішень та рішень іноземних судів в Україні

У цій статті ми розглянемо, як стягнути заборгованість з боржників на підставі арбітражних рішень та рішень іноземних судів в Україні. Якщо коротко, процедура складається з двох етапів: судового, коли український суд перевіряє рішення на відповідність вимогам закону, та етапу виконання. До початку процедури ми рекомендуємо перевірити, чи є у боржника активи в Україні, на які можна звернути стягнення.

Що таке визнання та виконання арбітражного рішення та рішення іноземного суду?

Це процедура поширення сили рішення на територію України і примусове стягнення коштів з боржника, присуджених на користь стягувача арбітражем або іноземним судом.

Як перевірити, чи має боржник майно в Україні?

Добре, якщо вам відомо про конкретне майно вашого боржника в Україні, за рахунок якого можна стягнути вашу заборгованість. Якщо ні, можна спробувати виявити майно боржника так:

 • У реєстрі компаній знайти інформацію про розмір статутного капіталу боржника, його засновників, UBO.
 • У державних реєстрах перевірити, чи володіє боржник рухомим та нерухомим майном, чи накладені обтяження на таке майно.
 • У судовому реєстрі перевірити, чи розглядаються справи або винесені рішення про стягнення заборгованості з боржника, чи розпочатий процес його ліквідації або банкрутства.
 • У реєстрі боржників перевірити, чи розпочаті виконавчі провадження щодо боржника.
 • Загальний Google пошук боржника допоможе визначити його репутацію, чи великий у нього виробничий обіг, чи володіє майном, чи залучений він або пов’язані з ним особи в шахрайські схеми.

Визнання арбітражного рішення

Яке арбітражне рішення можна виконати?

Перед зверненням до суду із заявою про визнання арбітражного рішення, самостійно перевірте, чи може бути таке рішення визнане в Україні. Визнання дозволяється, якщо:

 • Рішення прийняте на території однієї з держав-учасниць Нью-Йоркської Конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень 1958 року. На сьогодні таких держав 170 (список тут). Щодо решти держав діє принцип взаємності — рішення підлягає виконанню, якщо не доведено протилежне.
 • Рішення остаточне та набрало законної сили.
 • З моменту його винесення пройшло не більше трьох років.
 • Боржник проживає / зареєстрований в Україні або володіє майном в Україні.

Які документи потрібні для визнання арбітражного рішення?

По-перше, оригінал або нотаріально завірена копія арбітражного рішення. Воно має бути апостильоване або легалізоване на території держави арбітражу.

По-друге, оригінал або нотаріально завірена копія арбітражної угоди. Це може бути контракт з арбітражним застереженням або окрема угода, на підставі якої було передано справу в арбітраж.

Також потрібен нотаріально завірений переклад арбітражного рішення та арбітражної угоди на українську мову, якщо вони складені іноземною.

Хто і як розглядає заяву про визнання арбітражного рішення?

Всі справи про визнання арбітражних рішень в Україні розглядає Київський апеляційний суд. Апеляція на ухвалу цього суду, винесену за результатами розгляду справи, може бути подана в Верховний Суд.

Суд повідомляє боржника про подану заяву і пропонує йому в місячний строк подати свої заперечення.

Після цього суд розглядає заяву на підставі поданих документів або під час судового засідання за участі сторін.

Суд може зупинити провадження, якщо компетентний орган за місцем арбітражу розглядає заяву про скасування арбітражного рішення. Наприклад, Високий Суд Лондона може переглядати арбітражне рішення LCIA, якщо трибунал порушив погоджену сторонами арбітражну процедуру або допустив грубе порушення в застосуванні права.

Ухвала суду за результатами розгляду заяви протягом тридцяти днів з дня її винесення може бути оскаржена до Верховного Суду.

На будь-якому етапі розгляду справи стягувач може просити суд вжити заходів забезпечення позову (наприклад, накласти арешт на майно або кошти боржника).

Скільки часу займає визнання арбітражного рішення?

За законом суд розглядає справу протягом двох місяців. Однак через війну та велику кількість справ цей строк може бути більшим, і в деяких випадках займає до року.

Коли суд може відмовити у визнанні арбітражного рішення?

Суд може відмовити в задоволенні заяви про визнання, якщо:

 • Сторона при укладенні арбітражної угоди була недієздатною, арбітражна угода є недійсною.
 • Боржник не був повідомлений про призначення арбітра або арбітражний розгляд, з інших поважних причин він не зміг подати свої пояснення.
 • Рішення винесено щодо спору, не передбаченого арбітражною угодою, або щодо питань, які виходять за межі арбітражної угоди.
 • Склад трибуналу або арбітражна процедура не відповідали угоді сторін або закону держави арбітражу.
 • Рішення не стало обов’язковим для сторін, або було скасовано, або його виконання зупинене судом держави місцезнаходження арбітражу.
 • Закон забороняє передавати цей спір на розгляд в арбітраж (наприклад, спір щодо державної реєстрації та обліку прав на нерухоме майно, спір з договору про публічні закупівлі).
 • Арбітражне рішення порушує публічний порядок (наприклад, суд заборонив виконувати рішення Стокгольмського арбітражу проти Одеського припортового заводу, оскільки цей завод є об`єктом державної власності, який має стратегічне значення для економіки і безпеки держави (Постанова Верховного Суду від 25 листопада 2021 року у справі № 824/183/19).

Надання дозволу на виконання рішення іноземного суду

Яке рішення іноземного суду можна виконати?

Перед зверненням до суду із заявою про надання дозволу на виконання рішення іноземного суду, переконайтесь, що ваше рішення відповідає таким умовам:

 • Між Україною та державою іноземного суду діє міжнародний договір про взаємне визнання та виконання. Наприклад, тут можна переглянути двосторонні міжнародні договори України з іншими державами, які передбачають взаємне визнання та виконання судових рішень. Прикладом багатостороннього договору є Конвенція про правову допомогу держав-учасниць СНД.
 • Якщо такий міжнародний договір відсутній між Україною та державою іноземного суду, застосовується принцип взаємності — рішення може бути виконане, якщо не доведено протилежне. Наприклад, український суд визнав рішення Окружного суду Амстердаму, хоча між Україною та Нідерландами немає договору про взаємну правову допомогу (Ухвала Київського районного суду м. Одеси у справі № 947/6677/22 від 26.05.2022 року). 
 • З моменту винесення рішення пройшло не більше трьох років, крім рішень щодо стягнення заборгованості — протягом всього часу такого стягнення за останні три роки.
 • Якщо рішення було частково виконане, воно підлягає виконанню у невиконаній частині.

Хто і як розглядає заяву про надання дозволу на виконання?

Суд, який розглядає цивільні справи за місцем проживання / реєстрації божника в Україні, або за місцезнаходженням майна боржника в Україні.

Заява про надання дозволу на примусове виконання подається стягувачем або через органи державної влади, якщо це передбачено міжнародним договором.

Суд повідомляє боржника про подану заяву і пропонує йому в місячний строк подати свої заперечення.

Після цього суд розглядає заяву на підставі поданих документів або за участі сторін.

Ухвала суду за результатами розгляду заяви протягом тридцяти днів з дня її винесення може бути оскаржена до апеляційного суду.

Які документи потрібні для визнання рішення іноземного суду?

Належно засвідчена копія рішення іноземного суду, у якій зазначено, що рішення набрало законної сили. Якщо не зазначено — офіційний документ іноземного суду про набрання рішенням законної сили. Ці документи мають бути апостильовані або легалізовані на території держави іноземного суду.

Також потрібно надати докази повідомлення боржника про розгляд справи іноземним судом, якщо він не брав участі в судовому процесі.

Якщо ці документи викладені іноземною мовою, потрібно додати їх нотаріально завірений переклад.

Коли суд може відмовити у наданні дозволу на виконання?

Суд перевіряє на відповідність вимогам закону рішення іноземного суду та дотримання процедури його винесення. За результатами перевірки суд може відмовити в наданні дозволу на виконання рішення, якщо:

 • Таке рішення не набрало законної сили.
 • Боржник не був належно повідомлений про розгляд справи.
 • Рішення ухвалене у справі, розгляд якої належить виключно до компетенції суду або іншого уповноваженого органу України.
 • Якщо раніше ухвалене рішення українського суду в спорі між тими самими сторонами, з того самого предмета і на тих самих підставах, або зараз розглядається такий спір.
 • Якщо предмет спору за законами України не підлягає судовому розгляду.
 • Якщо виконання рішення загрожує інтересам України.
 • Інші підстави, які можуть бути встановлені міжнародним договором.

Як виконується арбітражне рішення та рішення іноземного суду?

Після отримання ухвали про визнання / надання дозволу на виконання рішення, кредитор звертається до виконавця. В Україні є державні та приватні виконавці.

Виконавець має широкі повноваження: надсилати запити в банки про наявність рахунків, арештовувати рахунки, примусово переводити гроші, описувати та продавати майно, та інше.

Виконання займає від кількох місяців до кількох років, залежно від участі боржника та наявності в нього майна в Україні.

Процедура виконання для стягувача безкоштовна (приватні виконавці можуть просити покрити їх базові витрати). Оплата за послуги виконавця стягується з боржника в розмірі 10 відсотків суми боргу.

Що робити, якщо боржник не має активів в Україні?

Якщо боржник позбувся своїх активів, щоб не виконувати рішення, можна розпочати процедуру банкрутства боржника. Під час цієї процедури власники та керівники можуть притягуватись до відповідальності за борги компанії, якщо доведено їх вину за банкрутство компанії.

Також стягувач може в судовому порядку визнати недійсними угоди, на підставі яких виводились активи з компанії-боржника. Як правило, такі угоди мають ознаки фіктивності — передбачають передачу майна за безцінь, майно передається родичам або пов’язаним особам, не оплачується покупцем тощо.

Чи можна визнати і виконати арбітражне рішення та рішення іноземного суду під час війни?

Так. Українські органи працюють у звичайному режимі, крім тих, що розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Якщо ви хочете оцінити перспективи виконання вашого арбітражного рішення, або рішення іноземного суду в Україні, напишіть нам на [email protected] або [email protected].

Теги:
Супутні послуги:
Міжнародний комерційний арбітраж Міжнародний комерційний арбітраж
Ми можемо допомогти у вашому питанні?
Так

Новини