Як розпочати бізнес на Кіпрі: реєстрація компанії, відкриття банківського рахунку та оподаткування

Як розпочати бізнес на Кіпрі: реєстрація компанії, відкриття банківського рахунку та оподаткування

У статті ми детально розкажемо, як зареєструвати компанію та відкрити банківський рахунок на Кіпрі, а також розглянемо які переваги ведення бізнесу пропонує ця країна.

Переваги ведення бізнесу на Кіпрі

Кіпр є оптимальним місцем ведення бізнесу для багатьох підприємців з усього світу з огляду на таке:

 • Простий процес реєстрації компанії та бухгалтерського обліку.
 • Кіпр є членом Європейського Союзу, що надає бізнесу доступ до великого різноманітного ринку.
 • Низька ставка податку на прибуток (12,5%) позитивно впливає на максимізацію прибутку.
 • Кіпр є учасником 67 угод про уникнення подвійного оподаткування, а це дозволяє підприємцям не платити податки двічі на один і той самий прибуток.
 • Мінімальні вимоги до створення компанії на Кіпрі зменшують бюрократичну тяганину на етапі її реєстрації.

Вибір форми бізнесу на Кіпрі

Законодавство Кіпру передбачає можливість заснування компаній у таких формах: приватне товариство з обмеженою відповідальністю з акціями, публічне товариство з обмеженою відповідальністю з акціями, товариство з обмеженою відповідальністю з гарантією без статутного капіталу, товариство з обмеженою відповідальністю з гарантією зі статутним капіталом та інвестиційну компанію зі змінним капіталом. Розглянемо ці форми більш детально.

Приватне товариство з обмеженою відповідальністю з акціями

Цей тип компанії є найпопулярнішим на Кіпрі.

 • Відповідальність учасників обмежується розміром їхнього внеску в компанію.
 • Має бути принаймні один учасник, але не більше п'ятдесяти.
 • Немає вимоги до мінімального статутного капіталу.
 • Компанії заборонено здійснювати публічний продаж акцій.
 • Компанія може бути холдинговою компанією, торговою компанією, фінансовою компанією або готовою компанією для продажу.

Публічне акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю

Цей тип компанії підходить для великого бізнесу або такого, що має амбітні плани розвитку.

 • Відповідальність його членів обмежена установчим договором будь-якою несплаченою сумою за акції, якими вони володіють.
 • Компанія може здійснювати публічний продаж своїх акцій і може бути зареєстрована на фондовій біржі.
 • Компанія повинна мати не менше семи учасників.
 • Мінімальний номінальний та випущений акціонерний капітал становить 25,629 євро.

Товариство з обмеженою відповідальністю з гарантією без статутного капіталу

Цей тип компанії підходить для некомерційних організацій, клубів або товариств.

 • Компанія не має статутного капіталу.
 • Учасники компанії є гарантами, а не акціонерами.
 • Відповідальність її учасників обмежена сумою в установчому договорі, яку учасники зобов'язалися внести до активів компанії.

Товариство з обмеженою відповідальністю з гарантією зі статутним капіталом

Цей тип компанії підходить тим, хто прагне поєднати наявність статутного капіталу та гарантій, наприклад, підприємство із соціальною метою або компанія, що реалізує ризикові проекти. Ключовими характеристиками цього типу компаній є:

 • Наявність статутного капіталу.
 • Відповідальність учасників компанії обмежена установчим договором, з одного боку, будь-якою несплаченою сумою за акції, якими вони володіють, а з іншого боку — сумою, яку члени компанії зобов'язалися внести до активів компанії.
 • Компанія може бути приватною та публічною. Якщо це публічна компанія, вона може здійснювати публічний продаж своїх акцій.

Інвестиційна компанія зі змінним капіталом

Цей тип компанії підходить для інвестиційного бізнесу та бізнесу, що займається управлінням фондами.

 • Функціонує у формі товариства з обмеженою відповідальністю з акціями. На відміну від інших типів, акції мають не номінальну вартість, а змінну вартість, визначену в установчому договорі та правилах, що регулюють діяльність компанії. Така структура забезпечує більшу гнучкість в управлінні капіталом компанії, що відповідає динамічним потребам інвестиційної компанії.
 • Реєстрація такого типу компаній передбачає отримання ліцензії від Кіпрської комісії з цінних паперів та бірж на здійснення діяльності в якості фонду спільного інвестування (CIF).
 • Компанія може мати форму приватного або публічного акціонерного товариства, залежно від типу фонду спільного інвестування. В приватному товаристві має бути від одного до п'ятдесяти учасників, тоді як кількість учасників публічного товариства має бути не менше одного.

Цей тип компанії підходить для бізнесу, який планує управляти схемами колективного інвестування, завдяки гнучкості в управлінні капіталом та операційним перевагам, які надає статус CIF. Однак необхідність отримання дозволу регуляторних органів та дотримання певних операційних інструкцій робить цю форму менш придатною для підприємств, що не належать до інвестиційного сектору.

Партнерство

Партнерство — це добровільне об'єднання фізичних осіб для ведення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку. Партнерство не є окремою юридичною особою. Прибуток, отриманий партнерством, оподатковується як дохід, отриманий окремими учасниками. Всі партнерства повинні бути зареєстровані в Реєстрі партнерств. На Кіпрі існує два основних типи партнерства: повне і командитне.

Повне товариство

Основні характеристики повного товариства:

 • Всі партнери несуть солідарну відповідальність з усіма іншими партнерами за борги та зобов'язання товариства.
 • Повне товариство має щонайменше двох учасників, але не більше двадцяти.

Командитне товариство

Командитне товариство зберігає деякі риси повного товариства і додатково передбачає обмежену відповідальність окремих учасників.

 • Партнерами можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, максимально сто партнерів.
 • Товариство повинно складатися з одного повного партнера, який несе відповідальність за всі борги та зобов'язання товариства, а також одного командитного партнера, який несе відповідальність у межах свого внеску.
 • Щонайменше один повний партнер уповноважений управляти партнерством, тоді як командитному партнеру заборонено здійснювати таке управління.
 • Товариство з обмеженою відповідальністю може мати статутний капітал і бути обмеженим частками.

Інші види юридичних осіб

Одноосібне володіння належить одному учаснику, який несе повну відповідальність. Це простий неформальний тип бізнесу, але його все одно потрібно зареєструвати в Реєстрі товариств. Одноосібне володіння може вибрати назву компанії і здійснювати діяльність під нею.

Трасти пропонують законний спосіб захисту та управління активами особи і правами на них. Створення трасту може бути ефективним для зменшення податкових зобов'язань, особливо для заможних осіб.

Європейська компанія (SE), також відома як Societas Europaea (SE), створена відповідно до Регламенту Ради (ЄС) № 2157/2001 від 8 жовтня 2001 року. Вона розроблена для полегшення транскордонної ділової активності в межах Європейського Союзу шляхом забезпечення стандартизованої правової бази для компаній, що працюють у декількох країнах-членах ЄС.

Створення бізнесу на Кіпрі: Варіанти для іноземних компаній

Міжнародні корпорації, які розглядають можливість розширення своєї діяльності на Кіпрі, можуть розглядати такі форми ведення бізнесу: дочірні компанії, філії або представництва. Кожна з цих бізнес-структур вважається резидентом Кіпру і зобов'язана дотримуватися місцевих правил, які включають подання фінансової звітності та декларацій з податку на прибуток до кіпрських податкових органів. Вибір найбільш оптимальної форми залежить від стратегічних цілей компанії та характеру діяльності, яку вона має намір здійснювати на Кіпрі.

Дочірні компанії

Зазвичай дочірні компанії створюються як товариства з обмеженою відповідальністю і діють як окремі юридичні особи, відокремлені від іноземної материнської компанії. Це дозволяє дочірнім компаніям займатися більш широким спектром діяльності, не обов'язково обмежуючись сферою діяльності материнської компанії. Заснувавши дочірню компанію, іноземна компанія може користуватися значною автономією і гнучкістю у своїй діяльності на Кіпрі, зберігаючи при цьому тісний зв'язок з материнською компанією.

Філії

Філії діють як продовження материнської компанії, мають таку саму назву і займаються аналогічною діяльністю. Оскільки філії не є окремими юридичними особами, їхня материнська компанія повністю відповідає за всі борги та зобов'язання, які виникають в результаті діяльності філії. Така структура може бути вигідною для іноземних компаній, які прагнуть зберегти прямий контроль над своєю діяльністю на Кіпрі.

Представництва

Для іноземних компаній, які зацікавлені мати мінімальну присутність на Кіпрі, відкриття представництв може бути ідеальним рішенням. Хоча представництва не можуть займатися комерційною діяльністю, вони можуть займатися маркетингом компанії та виступати в ролі комунікаційних посередників між материнською компанією та потенційними клієнтами або діловими партнерами на Кіпрі. Їх роль полягає у встановленні місцевої присутності та побудові відносин на кіпрському ринку з метою просування інтересів материнської компанії.

Податки на Кіпрі

На Кіпрі всі зареєстровані юридичні особи зобов'язані сплачувати податок на прибуток підприємств, який наразі становить 12,5%. Крім цього, існують інші податки, які застосовуються залежно від характеру діяльності, активів компанії та інших факторів.

Податок на додану вартість (ПДВ)

Підприємства, що надають товари або послуги, є платниками податку на додану вартість (ПДВ), якщо їхній оборот перевищує 15,600 євро за останні 12 місяців або якщо вони очікують, що їхній оборот, який підлягає оподаткуванню ПДВ, перевищить 15,600 євро протягом наступних 30 днів. Підприємства, що підпадають під ці категорії, повинні зареєструватися платниками ПДВ. Однак, навіть якщо ці порогові показники обороту не досягнуті, підприємство все одно може добровільно зареєструватися платником ПДВ, за винятком певних обставин.

Підприємства, які закуповують товари з інших країн-членів ЄС на суму, що перевищує 10,251.61 євро протягом календарного року, також зобов'язані зареєструватися платниками ПДВ.

Стандартна ставка ПДВ на Кіпрі становить 19%. Для певних товарів і послуг застосовуються знижені ставки. Ставка 9% застосовується до повітряних і наземних пасажирських перевезень, ресторанів, кафе та готелів. Ставка знижується до 5% для певних товарів, таких як продукти харчування, фармацевтична продукція, книги, газети та новобудови. У деяких випадках застосовується нульова ставка ПДВ, зокрема для експорту, міжнародних перевезень та авіаперевезень.

Інші податки

Окрім податку на прибуток підприємств та ПДВ, компанії на Кіпрі можуть нести інші податкові зобов'язання: внески на соціальне страхування, податок на приріст капіталу, гербові збори, спеціальні внески на оборону з дивідендів, відсотки і роялті, а також муніципальні податки. Застосування цих податків залежить від специфіки діяльності компанії, її активів та інших факторів. Оскільки оподаткування компанії є досить складним, ми рекомендуємо компаніям звертатися за професійною податковою консультацією, щоб забезпечити дотримання податкового законодавства Кіпру.

Відкриття банківського рахунку на Кіпрі

У цьому розділі описані документи, необхідні для відкриття корпоративного банківського рахунку на Кіпрі, а також надана інформація про банки Кіпру, які пропонують послуги дистанційного банківського обслуговування.

Основні документи для відкриття корпоративного банківського рахунку

Для відкриття банківського рахунку для компанії потрібні такі документи:

 • Свідоцтва компанії про реєстрацію, акціонерний капітал, зареєстрований офіс, а також свідоцтва про призначення директора та секретаря.
 • Меморандум та Статут компанії.
 • Довідка про ділову репутацію іноземних компаній, які діють більше двох років.
 • Документи, що посвідчують особу бенефіціара, зокрема паспорт та підтвердження адреси проживання.

Для відкриття банківського рахунку для партнерства необхідні такі документи:

 • Угода про партнерство.
 • Свідоцтво про реєстрацію партнерства.
 • Підтвердження юридичної адреси.
 • Довідка про ділову репутацію іноземних компаній, які діють більше двох років.

Відкриття банківського рахунку дистанційно або по довіренності

Деякі банки на Кіпрі дозволяють відкривати банківські рахунки дистанційно (наприклад, Bank of Cyprus, Eurobank Cyprus та Hellenic Bank). Крім того, компанії можуть звернутися до місцевих юристів для відкриття банківського рахунку по довіреності.

Вищезазначена інформація не є юридичною консультацією. Якщо вам потрібна додаткова інформація або консультація щодо реєстрації компанії, відкриття банківського рахунку або оподаткування на Кіпрі, звертайтеся до нас. Ви можете зв'язатися з Евріпідесом Хаджинесторосом за адресою [email protected], Данилом Христичем за адресою [email protected] або з вашою контактною особою у Fortior.

Теги:
Ми можемо допомогти у вашому питанні?
Так

Новини