Помилки при визнанні арбітражних рішень в Україні

Помилки при визнанні арбітражних рішень в Україні

У цій статті ми аналізуємо останню негативну судову практику при визнанні арбітражних рішень в Україні. В залежності від обставин, український суд може не прийняти заяву до розгляду або відмовити у визнанні арбітражного рішення. Головна відмінність полягає в тому, що при не прийнятті (поверненні) заяви можна виправити помилки та подати її знову. Відмову потрібно оскаржувати у Верховному Cуді.

Про загальний процес визнання арбітражних рішень в Україні ми писали тут.

Коли суд не приймає до розгляду заяву про визнання?

Якщо заявник не дотримався вимог до заяви про визнання або не додав необхідних документів, суд залишає заяву без руху та надає 10 днів на виправлення недоліків. Якщо недоліки не виправленні, суд повертає заяву заявнику. Повернення заяви не перешкоджає повторному зверненню із заявою про визнання арбітражного рішення.

Поширені помилки при поданні заяви про визнання:

Недотримано вимог до змісту заяви

Заявник повинен зазначити назву суду, до якого подається заява, назву арбітражу, склад трибуналу, учасників арбітражу, їх місцезнаходження, дату і місце прийняття арбітражного рішення, а також дату його отримання заявником, вимогу видати виконавчий лист.

У справі №824/222/20 заявник не вказав у заяві про визнання арбітражного рішення London Maritime Arbitrators Association (LMAA) всіх учасників арбітражного розгляду та їх місцезнаходження.

У справі №824/91/22 заявник не попросив суд видати виконавчий лист на примусове виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України (МКАС при ТПП України).

Не додано арбітражного рішення або арбітражної угоди

Заявник повинен надати суду оригінал або нотаріально завірену копію арбітражного рішення та арбітражної угоди. Іноземне арбітражне рішення має бути апостильоване або легалізоване.

У справі №824/116/22 заявник додав до заяви відскановані копії арбітражного рішення LMAA та арбітражної угоди, а не оригінали або нотаріально завірені копії цих документів.

У справі №824/108/22 заявник повідомив про відсутність у нього оригіналу контракту з арбітражним застереженням, на підставі якого справа розглядалась в МКАС при ТПП України. Суд повернув заяву про визнання, зазначивши про можливість отримати оригінал контракту від другої сторони.

Не додано українського перекладу документів

Заявник повинен надати український переклад документів, викладених іноземною мовою (арбітражного рішення, арбітражної угоди, довіреності або іншого документа на підтвердження повноважень представника). Переклад має бути завірений нотаріусом, який володіє іноземною мовою, або перекладачем. Підпис перекладача на перекладі завіряє нотаріус, який перевіряє дієздатність перекладача та документ про його кваліфікацію.  

В справі №824/201/20 заявник подав арбітражну угоду та арбітражне рішення МКАС при ТПП України російською мовою — суд попросив надати додатково їх український переклад.  

Не додано копії заяви про визнання для інших учасників справи

Закон встановлює обов’язок заявника додавати до заяви копії для усіх учасників арбітражного розгляду, щоб суд повідомив їх про звернення стягувача із заявою про визнання арбітражного рішення.   

В справі №824/208/21 заявник не надав копії заяви про визнання арбітражного рішення МКАС при ТПП України відповідно до кількості учасників справи.

Порушено порядок оплати судового збору або підтвердження такої оплати

За розгляд заяви про визнання заявник має сплатити судовий збір. У 2022 році за подання заяви про визнання до першої інстанції судовий збір становить 1240,50 гривень, за апеляцію до Верховного Суду — 2481 гривень. До заяви потрібно додати оригінал квитанції про оплату судового збору.

У справі №824/257/21 заявник частково сплатив судовий збір за подання заяви про визнання рішення Євразійського комерційного арбітражу при Об’єднанні юридичних осіб «Асоціація експертних товариств», на підставі чого суд залишив заяву без розгляду і попросив доплатити судовий збір.

У справі №824/96/21 заявник не надав оригінал квитанції про сплату судового збору за розгляд заяви про визнання арбітражного рішення МКАС при ТПП Росії.

Не підтверджено повноваження представника підписувати заяву

Заява про визнання арбітражного рішення може бути підписана уповноваженою особою стягувача або українським адвокатом. До заяви про визнання потрібно додати підтвердження повноважень представника.

У справі №824/108/22 суд не прийняв заяву про визнання рішення МКАС при ТПП України, оскільки вона була підписана представником, повноваження якого підтверджувались лише випискою з реєстру компаній, сформованою за 4 місяці до подачі заяви. Суд зазначив, що потрібно було надати наказ про уповноваження такої особи підписувати документи від імені заявника.

У справі №824/33/22 заява про визнання рішення МКАС при ТПП України була підписана адвокатом на підставі договору про надання правової допомоги та ордеру. Суд повернув заяву, оскільки положення договору не уповноважували адвоката підписувати заяви, а лише дозволяли йому «…здійснювати представництво Клієнта в Київському апеляційному суді під час розгляду заяви про визнання та надання дозволу на виконання рішення…», чого, на думку суду, було недостатньо.

Коли суд відмовляє в задоволенні заяви про визнання арбітражного рішення?

Закон встановлює виключний перелік обставин, які можуть бути підставою для відмови в задоволенні заяви про визнання арбітражного рішення в Україні. Тягар доказування підстав відмови у визнанні лежить на стороні, яка заперечує проти заяви стягувача. Рішення суду про відмову в визнанні можна оскаржити до Верховного Суду.

Суд відмовляє у визнанні арбітражного рішення за наступних підстав:

Неналежно повідомлено боржника про призначення арбітрів та арбітражний процес

Боржник може вимагати суд відмовити у визнанні рішення, якщо він не був повідомлений про призначення арбітрів та арбітражний розгляд справи.

У справі №824/253/21 заявник не надав суду докази повідомлення боржника про призначення арбітра та арбітражний розгляд справи, на підставі чого суд відмовив у визнанні рішення Арбітражної служби міста Портленд, штат Орегон, США. Суд не знайшов переконливими доводи заявника, що не потрібно було повідомляти відповідачів, оскільки вони самі відмовилися від арбітражного розгляду.

Рішення винесено щодо спору, не передбаченого арбітражною угодою

Сторони арбітражної угоди визначають, які спори передаються на вирішення в арбітраж. Суд відмовляє у визнанні арбітражного рішення, якщо воно винесене щодо питання, не передбаченого арбітражною угодою.

У справі №824/191/21 суд відмовив у визнанні арбітражного рішення London Court of International Arbitration (LCIA), оскільки сторона договору, проти якої було винесене рішення, не надавала своєї згоди на арбітражне застереження, на підставі якого було передано спір в арбітраж.

Склад трибуналу або арбітражна процедура не відповідали арбітражній угоді або закону місця арбітражу

У справі №824/283/21 розглядалась заява про визнання арбітражного рішення МКАС при ТПП Польщі. Суд встановив, що трибунал застосував норми права Польщі до вирішення питання щодо сплати ПДВ, хоча договір з арбітражним застереженням передбачав регулювання будь-яких відносин та зобов’язань з договору по українському праву.

Рішення не стало обов’язковим для сторін, було скасоване або його виконання зупинене

Заявник повинен надати підтвердження того, що арбітражне рішення набрало чинності для сторін, а також відсутні докази скасування або зупинення виконання рішення.

У справі №824/253/21 суд відмовив у визнанні арбітражного рішення Арбітражної служби міста Портленд, штат Орегон, США, оскільки в рішенні не було зазначено порядок і строки набрання ним законної сили. Також заявник не надав Арбітражних правил або інших доказів на підтвердження набрання рішенням чинності.

Виконання арбітражного рішення призведе до порушення публічного порядку

Застереження про публічний порядок покликане запобігти визнанню в Україні арбітражного рішення, якщо в результаті його виконання буде вчинено дії, які прямо заборонені законом або заподіюють шкоду безпеці держави.

У справі №824/183/19 суд відмовив у визнанні рішення Стокгольмського арбітражу проти Одеського припортового заводу, оскільки цей завод є об`єктом державної власності, який має стратегічне значення для економіки і безпеки держави, а тому визнання арбітражного рішення проти нього порушить публічний порядок.

Спір не міг бути вирішений в арбітражі з огляду на його предмет

Закон забороняє передавати на розгляд в арбітраж спори про визнання недійсними актів, про державну реєстрацію та облік прав на нерухоме майно, про права інтелектуальної власності, спори з договору про публічні закупівлі (виключенням є цивільно-правові аспекти договору, наприклад оплата за надані послуги, які можна передавати в арбітраж (справа №824/15/22).

Якщо ви хочете оцінити перспективи виконання вашого арбітражного рішення в Україні, напишіть нам на [email protected] або [email protected].

Теги:
Супутні послуги:
Міжнародний комерційний арбітраж Міжнародний комерційний арбітраж
Ми можемо допомогти у вашому питанні?
Так

Новини