Чи є війна в Україні форс-мажором по контрактам Gafta та FOSFA?

Чи є війна в Україні форс-мажором по контрактам Gafta та FOSFA?

24 лютого 2022 року Росія здійснила напад на Україну. У цій статті ми пояснюємо, чи є війна форс-мажором по контрактам Gafta та FOSFA.

Якщо коротко: військові дії можуть бути форс-мажором. Головна умова - неможливість виконання контракту у зв'язку з війною. Форс-мажор не призводить до автоматичного розірвання договору. Проформи контрактів Gafta та FOSFA визначають чіткий порядок дій у разі настання форс-мажору. В обох випадках потрібно повідомити іншу сторону про настання форс-мажорних обставин, а також пояснити, чим вони спричиненні. Період поставки спочатку продовжується, а якщо форс-мажор не припиняється протягом тривалого часу, договір анулюється.

Загальні принципи форс-мажору по англійському праву

В англійському праві немає доктрини форс-мажору – термін запозичений з французького права. Це означає, що на форс-мажор можна послатися тільки якщо він передбачений договором. В Англії немає закону «Про форс-мажору», який застосовувався б до всіх договорів.

Англійські суди вузько тлумачать положення про форс-мажор. Наприклад, якщо у договорі є перелік форс-мажорних обставин, суд не вважатиме форс-мажором будь-яку іншу подію, яка не входить до цього переліку.

Подія вважатиметься форс-мажором за наявності двох умов:

1) Неможливість виконання контракту. Саме «неможливо», а не «важко» чи «невигідно». Наведемо приклади:

Поставка жита на умовах FOB Odessa у період з 1 по 15 березня 2022 року. Через військові дії порти в Україні закриті, а зернові термінали не працюють на експорт. 8 березня уряд України заборонив експорт жита.

Поставка української соняшникової олії на умовах CIF Rotterdam у період січень-грудень 2022. Якщо військові дії закінчаться у березні, залишиться ще 9 місяців для виконання договору, тобто договір буде таким, який можна виконати.

Неможливість виконання має бути спричинена незалежними від сторін обставинами. Якщо неможливість виконання договору пов'язана з діями чи бездіяльністю сторони, то така подія не вважатиметься форс-мажором.

2) Непередбачуваність та непереборність. Сторона повинна прийняти розумні заходи, аби уникнути настання форс-мажору. Наприклад, знайти інших постачальників, зафрахтувати інше судно тощо.

Форс-мажор по Gafta

Перелік форс-мажорних обставин, передбачений проформами контрактів Gafta, є відкритим, тобто форс-мажором може стати будь-яка подія, яка має перераховані вище ознаки:

(а) заборона експорту або інший виконавчий або законодавчий акт, прийнятий урядом країни походження або території, на якій знаходиться порт або порти, зазначені в контракті, що обмежує експорт, частково чи іншим чином; або

(b) блокада, або

(c) терористичні акти, або

(d) військові дії, або

(e) страйк, локаут або об'єднання робітників, або

(f) бунт або масові заворушення, або

(g) пошкодження обладнання, або

(h) пожежа, або

(i) стихійне лихо, або

(j) непередбачувані та неминучі перешкоди для транспортування чи навігації, або

(k) будь-яка інша подія, що визначається як «форс-мажор».

Gafta 49

Настання форс-мажору не передбачає автоматичне розірвання договору. Спочатку продовжується строк поставки. Якщо після такого продовження форс-мажор не припинився, контракт розривається. Положення про форс-мажор у контрактах Gafta 48, 64 та 100 може застосувати лише Продавець, тоді як у контракті Gafta 49 це може зробити будь-яка із сторін.

Порядок дій при настанні форс-мажору наступний:

1. Письмово повідомити другу сторону про настання форс-мажорних обставин. Повідомлення про форс-мажор подаємо протягом 7 днів з моменту виникнення форс-мажору, або за 21 день до початку періоду поставки (залежно від того, що настає пізніше).

Без поважних причин ці терміни не можна порушувати. Друга сторона має право вимагати письмові докази настання форс-мажорних обставин. У разі ненадання таких доказів, постраждала сторона може втратити право посилатись на форс-мажор.

2. Якщо форс-мажор триває понад 21 день після закінчення періоду поставки, друга сторона може розірвати договір. Повідомлення про розірвання договору подається пізніше наступного робочого дня після закінчення 21-дневного строку.

3. Якщо договір не було розірвано, а форс-мажор триває ще 14 днів, то договір (у частині, яка не виконана) вважається автоматично розірваним без наслідків для сторін.

4. Якщо форс-мажор припинився до розірвання договору, про це невідкладно слід повідомити другу сторону. У такому разі строк поставки продовжується на час, який залишався у постраждалої сторони для виконання зобов'язань до настання форс-мажору.

Приклад: останній день поставки – 30 березня. Форс-мажор виник 5 березня та припинився 25 березня. У цьому разі строк поставки продовжується на 20 днів.

5. Якщо на момент форс-мажору до закінчення строку поставки залишалося 14 днів або менше, то після припинення форс-мажору термін поставки продовжується ще на 14 днів.

Форс-мажор по FOSFA

Проформи контрактів FOSFA передбачають також відкритий перелік форс-мажорних обставин:

(а) пожежа

(b) страйки

(c) локаути

(d) масові заворушення

(e) громадянські хвилювання

(f) будь-які причини, що підпадають під термін "форс-мажор".

Однак у FOSFA терміни та алгоритм дій постраждалої сторони відрізняються.

У разі форс-мажору період поставки продовжується на 21 день. Якщо форс-мажор триває понад 60 днів після закінчення строку поставки, контракт (у частині, яка не виконана) автоматично анулюється без наслідків для сторін.

Про настання форс-мажору необхідно негайно повідомити другій стороні. Друга сторона має право вимагати надати докази настання форс-мажору.

Що робити, якщо договір не передбачає форс-мажору?

Постраждала сторона може заявити про фрустрацію. В англійському праві фрустрація означає непередбачувану подію, яка (i) робить виконання договору неможливим, або (ii) радикально змінює зобов'язання сторін. У цьому випадку договір припиняє дію, і сторони звільняються від зобов'язань. Практика англійських судів свідчить про те, що довести фрустрацію складніше, ніж форс-мажор. Фрустрація – окремий великий концепт, на якому ми не зупинятимемось у цій статті.

Висновок

Війна України з Росією може бути форс-мажором. Головна умова — наявність причинно-наслідкового зв'язку між війною та неможливістю виконати контракт постраждалою стороною.

Теги:
Супутні послуги:
Вирішення спорів у GAFTA та FOSFA Вирішення спорів у GAFTA та FOSFA
Ми можемо допомогти у вашому питанні?
Так

Новини