Зміни 2022 року до Правил та стандартних проформ контрактів GAFTA

Зміни 2022 року до Правил та стандартних проформ контрактів GAFTA

GAFTA оновила Правила зважування № 123, Арбітражні правила № 125 та стандартні проформи контрактів. Усі зміни набули чинності з 1 січня 2022 року. У цьому огляді ми пояснюємо, чого стосуються зміни.

Правила зважування

Правила зважування застосовуються до всіх контрактів, які передбачають стандартні умови контрактів GAFTA для врегулювання процесу зважування, якщо сторони не домовилися про інше.

Ці зміни спрямовані на роз'яснення деяких аспектів процесу зважування. Зокрема, положення про ваги доповнено новим положенням:

"Ваги мають бути сертифіковані на клас точності 0,2%. Ваги, сертифіковані відповідно до нижчої класифікації точності 0,5%, можуть використовуватися лише в тому випадку, якщо обидві сторони договору письмово приймуть цей метод визначення ваги завантаженого та/або розвантаженого".

Правила зважування також доповнено новим положенням "КРАНОВІ ВАГИ", що встановлює правила процесу зважування одного з найпоширеніших способів зважування вантажів на Півдні України – плавучих кранів. Положення передбачає:

"Крани з інтегрованими вагами, які класифікуються як автоматична система зважування безперервної роботи та сертифіковані на клас точності 0,2, є загальноприйнятим засобом для точного визначення завантаженої та/або розвантаженої ваги. Кранові ваги, сертифіковані на клас точності 0,5, можна використовувати лише за умови, що обидві сторони договору чітко погоджуються з цим методом. Спосіб встановлення ваги вказується у сертифікаті зважування".

Ці зміни були внесені для роз’яснення процедури зважування під час завантаження або розвантаження товару, аби зменшити кількість спорів, що виникають між сторонами на цій підставі. Зміни передбачають, що ваги або крани з певними характеристиками можуть використовуватися лише за згодою сторін.

Арбітражні правила

Ще одна зміна була внесена до Арбітражних правил № 125. Апеляційна комісія була позбавлена повноважень приймати рішення про надання допомоги за заявою будь-якої зі сторін на тимчасовій основі (положення 12.8 Арбітражних правил до 2022 року). Раніше така пільга могла бути надана у формі "розпорядження майном між сторонами та/або виплати всієї або частини грошової суми, що вимагається умовами арбітражного рішення до сплачується будь-якою стороною іншій або депонується в такому банку і в такій валюті (у Сполученому Королівстві або за кордоном), які може вказати апеляційна комісія."

На практиці це означає, що в апеляційному порядку арбітри можуть на вимогу зобов’язати апелянта сплатити суми, присуджені йому судом першої інстанції, на вказаний банківський рахунок. Якщо апеляція буде задоволена, то суми будуть повернуті заявнику. В іншому випадку ці суми будуть виплачені іншій стороні. Якщо апелянт не виконав наказ, то апеляційна скарга буде вважатися відкликаною.

Цей захід був схожий на "забезпечення витрат", який передбачений Цивільним процесуальним кодексом Англії та Уельсу. Однак для надання забезпечення необхідно дотримуватись певних умов, тоді як звільнення відповідно до положення 12.8 Арбітражних правил № 125 було на розсуд арбітрів.

Проформи контрактів

Крім того, GAFTA внесла незначні зміни до положення «ПОВІДОМЛЕННЯ» у інших стандартних проформах контрактів. Тепер воно звучить так:

"Усі повідомлення, які необхідно вручити сторонам відповідно до цього договору, надсилаються електронною поштою або іншим визнаним сторонами електронним способом швидкого зв’язку".

Внесення такої зміни було обумовлене тим, що електронна пошта зараз є найпоширенішим способом передачі сповіщень. Попередня редакція проформ відносила до методів швидкого зв’язку "телекс, або лист, якщо він доставляється вручну в день написання, або телефакс, або електронну пошту, або інші електронні засоби".

Зміна вноситься до наступних проформ: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 54A, 59, 60, 61, 62, 64, 78, 78UA, 79, 79A, 79B, 80, 80A, 81, 82, 83, 9, 80 94, 94A, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100A, 101, 102, 103, 104, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2 200, 201, 202, 203.

Теги:
Супутні послуги:
Вирішення спорів у GAFTA та FOSFA Вирішення спорів у GAFTA та FOSFA
Ми можемо допомогти у вашому питанні?
Так

Новини